РЕКА ДУНАВ И ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО

Дунав је река која потиче из времена келта, античко име Истар, латинско Данубиус. Дужина Дунава је 2783км. Кроз Србију пролази дужином од 588км. На подручју Београда Дунав протиче у дужини од 60км, и то од Старих Бановаца до Гроцке. Земун се налази на десној обали Дунава, 1173км – 1170км. Због честих поплава, у Земуну се 1886. – 1889. године уз обалу Дунава подиже камени насип, који је касније у више наврата прошириван. На обалоутврди је крајем 19. века уређено шеталиште са зеленим површинама. Од када је уређен, Кеј је једно од омиљенијих шеталишта и рекреативних површина, за трчање и вожњу бициклом. Када крајем 2008. године (по завршетку изградње обалоутврде која ће потез од ресторана „Шаран“ до спортског клуба „Радецки“ убудуће штитити од поплава) буде уређен, овај део обале који се стапа са Гардошем, историјским средиштем, постаће магнет у туристичкој понуди на нивоу града Београда.

 
Велико Ратно острво

Једна од шеснаест београдских ада налази се на ушћу Саве у Дунав. Велико ратно острво, популарно „Лидо“, настало је као седиментна творевина услед успоравања тока Дунава и заустављања пешчаних наноса на ушћу Саве. Од постанка, у 16. веку, као мањи пешчани спруд, острво је често мењало свој облик. Процес стварања острва траје и данас. Појава честог плављења Острва у знатној мери утиче на присуство ретких фитоценоза. Вегетација је у директној вези са плављењем острва и нивоом подземних вода. На острву је доминантна бела врба, а очувана су и велика стабла црне тополе, јасена и глога. У многим деловима острва запажа се доминација багремца који гради непроходно шибље, он се крчи (чисти). На отвореној површини бара присутни су и ретки примерци белог локвања, који су заштићена природна реткост. постоји и барска вегетација (водена сочивица, водена папрат). Обнављањем канала Велики Галијаш, сачувано је једино мрестилиште на острву. Тако острво представља природно плодиште (рибљи резерват). На острву су присутне и три врсте жаба, барска корњача, две врсте гуштера и две врсте змија. Постоји идеја да се насели и дабар који се већ експериментално налази на Засавици. На острву је забележено и 196 врста птица, од којих је чак 114 заштићених. Изградњом визиторског центра на острву, биће завршена и последња фаза уређења, којом ће острво добити нови изглед, а домаћи и страни посетиоци моћи ће да уживају у природном амбијенту и да чамцем обиђу цело острво.

ЛИДО – на делу Великог Ратног острва најближем Земуну, од пре сто година постоји уређена плажа. Плажа је пешчана са шумарком у позадини и у њеном склопу налазе се туристичко-рекреативни садржаји и велики информациони пано за посетиоце острва. Острво је заштићено 2005. године као  природно добро. Укупна површина заштићеног природног добра износи 211 хектара.

 

 
Zmaj Jovina 14, 11080 Zemun, Srbija; Tel/Fax: +381 (0) 11 2192 094, Tel:+381 (0) 11 2611 008   
design by 2008